• Brandstoffen Texaco I vloeibare brandstoffen

    Texaco Roose

    Vloeibare brandstoffen

    Kwaliteitsproducten vanuit de grootste en modernste raffinaderijen van Europa, voortdurend gecontroleerd op kwaliteit!

Telefoonnummer

056 75 52 35

Diesel

Vloeibare brandstoffen

Correcte kwaliteit en onze unieke tankkaarten besparen u zeker tijd en geld, alvast aardig op de juiste weg. De Texaco brandstoffen worden voortduren gecontroleerd op hun kwaliteit, wat resulteert in een hoog rendement bij verbranding.

Diesel

Texaco Diesel biedt de klant een duidelijke meerwaarde! Deze staat in voor een schonere motor, betere prestaties, lagere emissies, minder slijtage van de brandstofpomp, optimale bescherming tegen corrosie of roest, en ze gaat schuimvorming bij het tanken tegen. 

Texaco Ultra Lage Zwavel Diesel is een brandstof van topkwaliteit die zorgt voor een snelle starten de controle van witte en zwarte rook en verminderde vaste deeltjes in de uitlaatgassen. Dit gaat samen met een goede werking bij uitzonderlijke lage temperatuur, alsook bescherming tegen slijtage van injectoren en pompen worden gegarandeerd. 

Texaco Ultra Lage Zwavel Diesel bevat een multifunctioneel additief pakket dat o.a. helpt door zijn reinigende werking, roetafzettingen te voorkomen op injectoren, kleppen en zuigers; geeft een optimale bescherming tegen corrosie en minder schuimvorming bij het tanken.

Texaco Ultra Lage Zwavel Diesel is geschikt voor gebruik in hoge en medium snelheiddieselmotoren, ook die uitgerust met turbo's, en voldoet aan de meest recente eisen van de Europese specificatie EN 590. De brandstofeigenschappen worden aangepast aan het seizoen om een goede lage temperatuurswerking te garanderen.

Profesionele diesel recup accijnzen

In 2003 werd door de overheid het 'cliquetsysteem' ingevoerd. Dit is een mechanisme waarbij de helft van de daling van de officiële maximumprijs (exclusief BTW) van diesel omgezet wordt in een verhoging van de bijzondere accijnzen. Met andere woorden: elke daling van de officiële prijs wordt voor de helft tenietgedaan door een gelijktijdige verhoging van de accijnzen. Dit systeem werd stopgezet eind 2011. In het kader van de tax shift heeft de regering Michel I beslist om het cliquetsysteem opnieuw in werking te stellen vanaf 1 november 2015.

Dankzij de invoering van de zogenaamde 'professionele diesel' kunnen bepaalde categorieën van dieselgebruikers een deel van de reeds betaalde accijnzen op de door hen verbruikte diesel recuperen.

Komt u in aanmerking voor een teruggave van accijnzen?
Indien u tot één van de volgende 'professionele gebruikers' behoort, kan u genieten van een teruggave van een deel van de betaalde accijnzen op diesel. Het maakt daarbij niet uit of u beschikt over een eigen tankinstallatie of diesel tankt aan een tankstation en of u de voertuigen inzet voor eigen gebruik of voor rekening van derden:
-  vervoer van goederen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met voertuigen met een MTM van meer dan 7,5 ton
-  vervoer van personen met voertuigen van categoriën M2 of M3
-  taxi-ondernemingen

Hoeveel bedraagt de teruggave?
Het te recupereren bedrag aan accijnzen is afhankelijk van het accijnstarief op het moment van de aangekochte diesel. Vanaf 12 december 2015 bedraagt de teruggave 112,2917 € per 1.000 liter diesel.

Wat moet u doen om van een teruggave te kunnen genieten?
Om een terugbetaling te bekomen van de teveel betaalde accijnzen, dient u zich eerst te registreren als 'eindgebruiker' via een speciaal daartoe bestemd registratieformulier (klik hier). Het ingevulde registratiedocument moet, samen met een kopie van de inschrijvingsbewijzen van uw voertuigen, opgestuurd worden naar de Gewestelijke directie van het gebied waar u gevestigd bent. Een adressenlijst en bijkomende richtlijnen voor het invullen van het registratiedocument kan u hier downloaden.

Eénmaal geregistreerd kan u maandelijks een aanvraag indienen tot terugbetaling van de accijnzen. Het aanvraagformulier bestaat uit drie documenten:
-  een algemeen deel (klik hier) waarop o.m. het registratienummer, de adresgegevens, het bankrekeningnummer, de hoeveelheden aangekocht product
   per cliquetperiode en het totaal terug te vorderen bedrag moeten worden vermeld
-  een kader A (klik hier) voor eindgebruikers die tanken aan een publieke pomp
-  een kader B (klik hier)  voor eindgebruikers met een private pomp
Kader A en/of kader B moet niet worden opgestuurd. Niettemin moeten deze documenten wel worden ingevuld met het oog op een eventuele controle ter plaatse.

Het ingevulde aanvraagformulier dient u naar het volgend adres te sturen: Administratie der Douane en Accijnzen, Dienst Professionele diesel, Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 3201, 1000 Brussel.